SyskenlagetFleire av Johannes Heggland sine bøker kom i nye utgåver. Ei av dei var ungdomsromanen "Syskenlaget" frå 1966, som kom på nytt i 1985. Mange reknar denne boka for å vera ein av dei aller beste av Heggland sine romanar. 

"Syskenlaget" nådde mange då boka gjekk som framhald i Norsk Barneblad, og med denne nye utgåva nådde forteljinga ein ny generasjon. Norsk Bareblads Forlag, 1985. Omslag og ill.: Margit Galdal.