Brødet frå havet (4) - Ljosken frå paradisDei fire banda i romanserien "Brødet frå havet", som vart påbyrja i 1981, vart avrunda med "Ljosken frå paradis" i 1984. 

Om dette romanverket skreiv Elling Tjønneland: 

"Her skriv ein diktar om folket sitt. Han har gjort det før - ja, Johannes Heggland har skrive om folket sitt i 41 år. Men det er truleg at han aldri har gjort det betre enn nå i dette siste gjensvaret til Nattens brød av Johan Falkberget. Ljosken frå paradis avsluttar det store vestlandseposet."

Gyldendal Norsk Forlag. Omslag ved Ingunn van Etten.


Boka er også kome på tysk som "Licht aus dem Paradies" i 2000.