Høgmessesundagen


I 1977 kom den første vaksenboka på lang tid, etter ei rekkje romanar for born og ungdom på 1970-talet - "Høgmessesundagen". Ein sundag i august står ein lys levande Messias fram i ei vestlandsk fjordbygd. "Høgmessesundagen" er ein fengjande roman. Men det er óg ei bok som tek opp høgst aktuelle problem, og som vil ha mykje å gi alle medvetne lesarar. Gyldendal Norsk Forlag, 1977.