Den kvite guden


"Den kvite guden" fortel om den unge guten Olarr og Veig, trælen hans, som finn seg att på ein framand kyst etter at båten deira har forlist. Dei har nett vore i vesterveg, og skipet har ført med seg både skattar og kvinner. Også systrene Viflin og Ynn har kome frå det med livet - men dei talar eit anna mål, og trur på ein annan gud... Det Norske Samlaget, 1973. Omslagsteikning: Per Frenger.