Seglet og vinden (3) - Gullkalven


"Gullkalven" er siste bandet i trilogien om Syllfest, som har funne eit nytt felt å nytta evner og krefter på: bergverksdrift. Han satsar stort på skjerping og utvinning av malm. Med dette vil han sjølv vinna heilt fram, men han vil også skapa velstand og framgang for sambygdingane sine mot slutten av 1800-talet. Gyldendal Norsk Forlag, 1987. Omslag: Ingunn van Etten.

Tysk utgåve under tittelen "Der goldene Fjord", 2003.