Folket i dei kvite båtane


I 1962 kom den første barneboka til Johannes Heggland: "Folket i dei kvite båtane" - ei spennande fortelling frå bronsealderen som også gjekk som høyrespel i Barnetimen. Boka vart seinare omsett til dansk (1964) og til tysk (1964). I 1984 kom boka i nytt opplag.