Brødet frå havet (2) - Born av støv


I band to i romanserien "Brødet frå havet" møter me Anna Gyria som ung enkje. Lesaren følgjer Anna tett frå dei tronge kåra på Naustbakkjen opp til Storevodlen og eit fornuftsekteskap som gjev henne både rikdom og makt, men samstundes også nye plikter - ei ny utvikling, på godt og vondt. Det blir hendingsrike år. "Born av støv." Gyldendal Norsk Forlag, 1982. Omslag ved Ingunn van Etten.

Boka kom på tysk i 1991, med nytt opplag i 1999, under tittelen "Brot aus dem Meer".