Munkestriden


Handlinga i "Munkestriden" er lagt til slutten av mellomalderen, like før svartedauen herja landet. Mellom munkane på Klosterøya og bøndene i Koldalen er det stor usemje om retten til laksefisket i elva, og striden endar med drap. Varald lærar mildskap av den gode munken broder Jon. Norsk Barneblads Forlag, 1971. Omslag: Borghild Rud.