Ferda til Bjorgvin


Handlinga i "Ferda til Bjorgvin" er lagt til tida like etter svartedauen, då det var hardt for folk å greia seg. Varald og fostersonen Dagbjørn må fara til Bjorgvin og søkja hjelp hos bispen der. Norsk Barneblads forlag, 1973. Omslag: Borghild Rud.