Synder


Romanen "Synder" tek opp spørsmålet frå "Høgmessesundagen" tre år tidlegare, om mennesket har lett for å tru på det gode. I denne romanen er spørsmålet omsnutt: har ein lettare for å tru på det som vondt er? Gyldendal Norsk Forlag, 1980.