Seglet og vinden (1) - Syllfest


Etter suksessen med serien "Brødet frå havet" lanserte Johannes Heggland ein ny serie i 1985, denne gongen trilogien "Seglet og vinden". 

I det første bandet møter me Syllfest, som veks opp i det sermerkte miljøet som den eineståande nordlandsfarten skapte i Sunnhordland og Hardanger i den siste halvdelen av 1800-talet. Personane står traust i dette bonde- og fiskarmiljøet, skildra med innleving og teikna med stø hand og kraftige strok. Gyldendal Norsk Forlag. Omslag: Ingunn van Etten.

Boka kom også ut i tysk utgåve under tittelen "In den Stürmen des Nordens" i 2001.