Brødet frå havet (1) - Anna Gyria


På byrjinga av 1980-talet fekk forfattarskapen til Johannes Heggland "ein ny start", med dei fire bøkene i serien "Brødet frå havet" som kom i åra 1981-1984. Johannes Heggland tenkte seg sjølv desse bøkene som ein slags vestlandsk parallell til Johan Falkberget sine bøker om gruvedrifta på Røros, "Nattens brød".

Den første boka fekk tittelen "Anna Gyria" og fortel om nokre få år i livet til ei ung kvinne i ei sjøbygd på Vestlandet på midten av 1800-talet. Silda er ein viktig del av livsgrunnlaget deira. Til fisket kjem også karar frå andre bygder - og såleis får både Anna Gyria og mor hennar seg ein mann. Gyldendal Norsk Forlag, 1981. Omslaget er laga av Ingunn van Etten.


Boka kom også som lydbok (1981), samt i islandsk utgåve 1989 og på tysk 2006.