Debutromanen Folk under fjell, 1941


"At det er ein 22 år gamal debutant som har skrive denne store, mogne romanen, vil for fleire enn meg stå som komplett utruleg. Men likevel, slik er det." Marius Evjeberg om debutromanen "Folk under fjell", 1941.