På vidvanke


Frå slutten av 1960-talet og utetter 1970-åra skreiv Johannes Heggland ei rekkje romanar berekna på større born. I boka "På videvanke" møter me Dagbjørn, som er mistenkt for å ha teke livet av ein mann på ei ferd nordover langs kysten. Det gjer at han kjem på flukt gjennom mange bygder, heilt til sanninga kjem for ein dag. Norsk Barneblads Forlag, 1974. Omslagsteikning: Borghild Rud.