Sira Dagbjørn


Ungdomsbok med handling frå katolsk tid. Då Dagbjørn blir kalla til prest i heimbygda si har han med seg ei lita jente frå klosteret sitt - ho er blind og har kome for å få hjelp. Dagbjørn freistar få henne til å bera den tunge lagnaden med tålmod, men sjølv trur jenta fullt og fast at underet skal skje og at ho vil få att synet. Norsk Barneblads Forlag, 1975. Omslagsteikning: Borghild Rud.