Vegen til den turre kjelda


Heggland har oppnådd å skape en tett, spennende atmosfære... Det er en glede å lese en roman med en slik artistisk og fast oppbygning. - Olav Nordrå i Morgenbladet. Gyldendal Norsk Forlag, 1966.