Dei spela gullterning


"Det året eg gjekk og las, samla me lesarborna oss på ein båt. Me hadde ein stor tung notbåt me laut baksa og ro med. Eg skal seia det var ikkje fjelgt alltid, haustardagen som det var og over opne fjorden som me laut."

I 1968 gav Johannes Heggland ut ei novellesamling - "Dei spela gullterning". Boka inneheldt 21 noveller, fordelt på tre hovudavsnitt. Gyldendal Norsk Forlag. Omslag: Terje Fuglseth.