Ferda mot sør


"Ferda mot sør" er ein ungdomsroman med handling frå folkevandringstida. Boka er ei vidareføring av Heggland sin kjende trilogi frå bronsealderen: "Folket i dei kvite båtane", "Bronsesverdet" og "Den heilage øya" - premiebøkene frå nokre år tilbake. Ungguten Torve dreg saman med andre nordbuar heilt sør til Roma. Omslagsteikning: Per Frenger. Det Norske Samlaget, 1968.