Sølv-denaren


I denne boka tek Johannes Heggland opp handlinga frå "Ferda mot sør", som kom i 1968. Me møter att dei unge hovudpersonane Torve og Tana, som lever i folkevandringstida, og opplever denne tida gjennom deira augo. "Sølv-denaren" kom ut i 1970 på Det Norske Samlaget. Omslaget er laga av Per Frenger.