I kongens klede


Unge Omon på Husa, som det blir fortald om i denne boka, er vorten så gammal at han nett er konfirmert. Presten tilbyr han å bli skulelærar i bygda, slik at han slepp unna teneste som soldat - men i staden melder Omon seg til hærteneste. - "I kongens klede". Norsk Barneblads Forlag, 1969. Omslag: Unni-Lise Jonsmoen.