Syskenlaget


Det er ein ny tidsperiode og eit nytt emne Heggland tek for seg i denne ungdomsromanen der handlinga er henta frå midten av 1800-talet. Tidsbiletet er både skremmande og interessant, og det viser kor fort utviklinga har gått fram til vårt velferdssamfunn. Hovudpersonen i boka, Herborg, er fødd utanfor ekteskap. -
Det Norske Samlaget, 1966.