Den forfølgde


"Den forfølgde" (1970) - I denne boka får me høyra meir om den unge Omon frå Husa, som det før er fortald om i "Fregattar i fjorden" og "I Kongens klede". Omon har no vorte omgangsskulelærar, men kjem i strid med mange av bygdefolket - og forfølginga stansar ikkje før saka kjem for retten. Norsk Barneblads Forlag. Omslagsteikning ved Unni-Lise Jonsmoen.