Dagen før domedag


Nynorsk prosadiktning etter den andre verdskrigen er ikkje serleg imponerande, men Tarjei Vesaas er ikkje det einaste lyspunktet… Johannes Heggland er eit av dei andre lyspunkta… eg skal ta mykje i miss om ikkje dette er hans beste bok. Ragnvald Skrede i Dagbladet om "Dagen før domedag", 1961. Omslag: Oscar Reynert Olsen.