Manns blod


"Men då ho letta på stovedøri, var ho med eitt so varsam - stiltra seg på tå. Innar med senga sat Velom med Bibelen yver knei og las, koleljoset fall i ein ring yver dei og la resten av sova i myrker." Frå boka "Manns blod". Noregs Boklag, 1946.