Guds åkerland


"Han reid upp gilet, hesteføtene hogg mot gråsteinen. Soli gylte snøen i Skreidfjelli. Ei kubjølle skramla med so kvast eit mæle vest på Prestasætre. Og dagen var den åttande etter jonsokdansen på Hakledalsletta. Siriblomane opna krunone sine og såg med bljuge gjenteaugo mot aust. Då kjende Aron han enno var ung." Frå "Guds åkerland", 1943.