Den dyre lov


Det er en glede å lese denne romanen av Johannes Heggland. Den er båret av en slik varm medfølelse med menneskene og en slik dyp tro på det gode i dem at en føler at boken bygger opp i en noe av varig verdi. - Bokomtale av "Den dyre lov" i Morgenbladet, 1950.