Bronsesverdet


Ei spennande og hendingsrik bok frå bronsealderen. Handlinga tek til på Vestlandet ein stad, der On-folket er hærteke av "folket i dei kvite båtane". - Omtale av "Bronsesverdet" i Norsk Barneblad, 1963. Boka kom i ny utgåve 1986. Dansk utg. 1964.