Johannes Heggland - presentasjon


Johannes Heggland vart fødd i 1919 på Tysnes i Hordaland og døydde i 2008 i heimkommunen, der han i tillegg til forfatterverksemda også dreiv slektsgarden gjennom eit langt liv og var ordførar i to perioder.

I tillegg til meir enn 60 skjønnlitterære bøker for vaksne, born og ungdom gav han òg ut fleire lokalhistoriske arbeid og skreiv ei rekkje skode- og sogespel. Kristkongane på Moster vert til dømes årleg framført i Moster amfi på Bømlo. Johannes Heggland vart i 2005 utnemnd til Ridder av 1. klasse av Den Kongelege Norske St.Olavs orden. Forfattaren mottok fleire prisar for bøkene sine. Heggland var formann i Den norske Forfatterforening 1982-85, og sat i Nordisk Råds priskomité frå 1983 til 1986. Han har også vore medlem i Det litterære råd og i Norsk språkråd. For sitt virke var Johannes Heggland i ei årrekkje løna med Statens kunstnarstipend.

(Frå Gyldendal Norsk Forlag sin forfattarpresentasjon på internett)


Red. Knut Rage
Kontakt knutrage@gmail.com